สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเงินบริจาคเพื่อ "เลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

Page View : 311