สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทย (United Nations Children's Fund: UNICEF) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหารือข้อราชการ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Page View : 284