สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมการประชุม Courtesy meeting กับนาง Birgit Hansl ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

Page View : 228