สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 28 ซึ่งมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมีกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพ ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

Page View : 358