สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เพิ่มมุมคิด เติมมุมมอง ก้าวข้ามวิกฤต COVID-19” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายนิตินัยศิริ สมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนา ในงานครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปีที่ 60 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

Page View : 186