สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมประกอบพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

Page View : 264