สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายกรณินทร์ กาญจโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

Page View : 345