สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

Page View : 235