สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรัชย์ อัตนวานิช เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ณ ห้องรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

Page View : 698