สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรชัย ฐีระเวช เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

Page View : 340