สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) และสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association of Business and Commerce: EABC) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

Page View : 253