สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมในงานดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

Page View : 457