สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนางสาวสุปาณี จันทรมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุนและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมพิธีมอบโล่ทีระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมี่อวันที่ 15 กันยายน 2564

Page View : 410