สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านการอำนวยความสะดวกความเชื่อมโยงทางกฎหมายและระเบียบ ภายใต้เสาที่สอง "การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ" ภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Page View : 567