สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรชัย ฐีระเวช เนื่องในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Page View : 190