สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อติดตามความคืบหน้ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามข้อเสนอของ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นที่เป็นธรรมภายใต้คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ด้านนโยบายรัฐสวัสดิการ ประเด็น สุขภาพ และ ประกันสังคม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

Page View : 239