สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ด้านนโยบายรัฐสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายจําเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

Page View : 177