สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ท่านนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

Page View : 178