สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

Page View : 769