สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 98/2561 เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ณ จังหวัดนครสวรรค์

    2018-06-11_Page_1.jpg
    Download

Page View : 245