สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 61/2560 การประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี

    061.jpg
    Download

Page View : 37