สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่3/2558) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

    Final-2-admin.png
    รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบ
    Download

Page View : 525