สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่1/2559) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)

    doc04801820160519163326_001.jpg
    รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบ
    Download

Page View : 198