สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข. ขอเชิญร่วมงาน “กบข. โชว์ของดี รับปีเถาะ

                          ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กำหนดจัดงาน “กบข. โชว์ของดี รับปีเถาะ” ฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กบข. กับสมาชิกและสังคมโดยรอบ ในรูปแบบกิจกรรมที่ให้สาระและความบันเทิงมากมาย  ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารอับดุลราฮิม กรุงเทพฯ  โดยมีรายละเอียดตามแนบ
   
                             กบข. จึงขอเรียนเชิญท่าน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำส่วนราชการ ตลอดจนสมาชิก กบข. ที่สนใจ เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานที่โทรสารหมายเลข 02 636 1000 ต่อ 203  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิก  โทร.  02 636 1000 ต่อ 202, 206, 207,261, 262, 265 และ 266...(Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบ)
  Download
  Download
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โทร.0 2636 1000 ต่อ 203
  14/7/2560 10:42:00
  14/7/2560 13:49:43

Page View : 1058