สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 31 พ.ค. 67 อยู่ที่ 28.35 พันล้าน USD

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน พ.ค. 67 ลดลงร้อยละ -0.3 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ค. 67 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.4 ต่อปี

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน เม.ย. 67 คิดเป็นร้อยละ 63.78 ของ GDP

(ต่างประเทศ) GDP อินโดนีเซีย ไตรมาส 4 ปี 66 ขยายตัวร้อยละ 5.04 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 4.9 ของกำลังแรงงานรวม

อัตราเงินเฟ้อของจีน เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรป เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าส่งออกและนำเข้าฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ 13.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

มูลค่าการส่งออกใต้หวัน เดือน ต.ค. 59 ขยายตัวร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์