สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
Download Fonts
Download Fonts
Download 13 fonts ตามมติ ครม.
ท่าน สามารถ Download ได้จากเอกสารประกอบด้านล่าง

1.เมื่อ unzip  แล้ว สามารถติดตั้งโดย  ไปที่ control panel   โดยติดตั้งเหมือน fonts ทั่วไป

2.ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Fonts

3.คลิกขวาบริเวณที่ว่างในหน้าต่าง Fonts เลือก Install New Font   (สำหรับ windows XP ให้ไปที่เมนู File แล้วเลือก install New Font)

14.jpg
4.เลือก Drives และโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ ซึ่ง unzip ไว้

15.jpg
5.จากนั้นเลือก Select All

6.คลิกที่ install  font  จากนั้น font ทั้งหมดจะถูกติดตั้งลงไปในเครื่องของท่าน  เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง font
Download