สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การประชุมฯ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค. 2555 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การประชุมฯ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค. 2555 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์