สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การประชุมฯ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค. 2557 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
การประชุมฯ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค. 2557 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน