สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นำร่าง TOR และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขึ้นรับฟังข้อเสนอแนะครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

    ส่งข้อเสนอแนะได้ที่ email : itproject@fpo.go.th
    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2273-9020 ต่อ 3704, หรือ 6714

Page View : 40