สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 63 อยู่ที่ 230.3 พันล้าน USD

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมของ ม.หอการค้าไทย ในเดือน ม.ค. 63 ปรับตัวลดลงจากระดับ 56.0 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 54.9

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 41.2 ของ GDP

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ม.ค. 62 สูงขึ้นร้อยละ 1.05 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน ม.ค. 63 สูงขึ้นร้อยละ 0.47 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ม.ค. 63 หดตัวที่ร้อยละ -2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ธ.ค. 62 เกินดุล 4,108.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ธ.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ธ.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ม.ค. 63 หดตัวร้อยละ -1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของฮ่องกง ไตรมาสที่ 4 ปี 62 (เบื้องต้น) หดตัวร้อยละ -3.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 100 : ฉบับเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)