สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 19 ก.พ. 64 อยู่ที่ 255.7 พันล้าน USD

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน ม.ค. 64 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มสิทธิพิเศษ (Thailand Privilege Card) และนัก

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ม.ค. 64 ขยายตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ฮ่องกง ไตรมาสที่ 4 ปี 63 หดตัวที่ร้อยละ -3.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ม.ค. 64 หดตัวร้อยละ -2.8 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ม.ค. 64 หดตัวร้อยละ -0.8 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ม.ค. 64 หดตัวที่ร้อยละ -46.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มูลค่าการส่งออกในเดือน ม.ค. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่มูลค่าการนำเข้าหดตัวที่ร้อยละ -5.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ม.ค. 64 หดตัวร้อยละ -5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ