สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 6 พ.ย. 63 อยู่ที่ 251.7 พันล้าน USD

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ต.ค. 63 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 86.0 จากระดับ 85.2 ในเดือนก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ต.ค. 63 หดตัวที่ร้อยละ -25.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ต.ค. 63 ขยายตัว ที่ร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ -6.4 ต่อปี

อัตราการว่างงานเดือน ต.ค. 63 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 ของกำลังแรงงานรวม

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ