สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 63 อยู่ที่ 252.8 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ส.ค. 63 หดตัวที่ร้อยละ -35.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ส.ค. 63 หดตัวที่ร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ส.ค. 63 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 84.0 จากระดับ 82.5 ในเดือนก่อน

อัตราการว่างงานเดือน ส.ค. 63 อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ของกำลังแรงงานรวม

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ส.ค. 63 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ