สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

เอกสารแนบ-3-สรุปสาระสำคัญร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพัน_Page_1.jpg
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบ

Page View : 371

ประชาพิจารณ์ต่อร่างกฏหมาย

ประเทศไทยส่งออกสินค้าขายต่างประเทศมีเงินมีรายได้เข้าประเทศ ประเทศไทยมีเงินมีรายได้จากการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีเงินมีรายได้จัดเก็บภาษี ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมาย www.bot.or.th เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ผมให้ทุกคนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง ผมให้ทุกคนเป็นเจ้าของระบบการเงินถูกกฎหมายทุกแห่ง ทำแบบนี้ไม่มีใครทุจริต ทำแบบนี้ทุกคนมีเงินมีรายได้ใช้จ่าย ทำแบบนี้้ทุกคนไม่มีหนี้สินในระบบนอกระบบ ทำแบบนี้้รวยทุกคน
โดย : นายเมฆิน ศิริโสม
เมื่อ : 25/10/2561 13:36:33

ครม. นายกรัฐมนตรี เงินเดือน เป็น แสน ทุกคน ทุกอาชีพ ทำงานพัฒนาประเทศ พัฒนาต่างประเทศ ไม่ต่างกัน รัฐบาลที่ดี ครม.ที่ดี รัฐสภาที่ดี ออกกฎหมายอนุมัติเงินรายได้ให้ เท่า เงินเดือนนายกรัฐมนตรี ทำแบบนี้ ยุติธรรม ทุกคนมีเงินมีรายได้ใช้จ่าย www.bot.or.th
โดย : นายเมฆิน ศิริโสม
เมื่อ : 25/10/2561 13:31:07

คนทุกคนเกิดมา ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นคนดีทุกคน ทุกคนไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ความคิด พฤติกรรม การกระทำ ทุกคนทำแบบนี้ได้ ทุกคนมีความสงบสุข ทุกพื้นที่มีความสงบสุข ขอให้ทุกคนทุกท่านทุกพรรคการเมือง ทุกอาชีพ ช่วยกันทำงานพัฒนาประเทศ ตั้งแต่มีระบบการเงินเกิดขึ้นครั้งแรก ทุกคนไม่มีหนี้สินในระบบนอกระบบ ผมให้ทุกคนทำงานมีเงินมีรายได้ใช้จ่าย เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง ทำแบบนี้รวยทุกคน ไม่มีใครทุจริต www.bot.or.th โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมาย รัฐบาลกระทรวงการคลังที่ดี ไม่มีนโยบายกู้เงินหรือปล่อยสินเชื่อสร้างหนี้สินในระบบนอกระบบ ทุกคนไม่กู้เงินไม่ขอสินเชื่อในระบบนอกระบบ ทุกคนทำแบบนี้ได้ ทุกคน ไม่มีหนี้สิน รวยทุกคนครับ ขอให้ทุกคนทุกท่านทำงานปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครับ
โดย : นายเมฆิน ศิริโสม
เมื่อ : 25/10/2561 13:20:15

1. อยากให้เจรจาให้ธนาคารไทยใหญ่ๆ ไปเปิดในอาเซียนทุกประเทศ โดยเฉพาะในพม่า จะได้อำนวยความสะดวกเวลาไปลงทุนและโอนเงินให้กับลูกจ้าง
2. กรณีบริษัทหลักทรัพย์กับที่ปรึกษาการลงทุนในเมืองไทยปัจจุบันต่างชาติถือหุ้นได้ 100% อยู่แล้ว ไม่เห็นว่ามีอะไรใหม่ ไม่น่าจะกระทบกับผู้ประกอบธุรกิจ
3. เห็นด้วยกับคนอื่นๆ ที่บอกว่าอยากให้การไปซื้อของในต่างประเทศสามารถชำระด้วย QR Code ได้แบบเดียวกับ Alipay จะได้ไม่ต้องพกเงินสดเวลาเดินทาง แต่ที่สำคัญคือแบงค์ที่เป็นตัวกลางต้องอย่าเอาเปรียบเรื่องค่าธรรมเนียม และอัตราแลกเปลี่ยน
4. เรื่องประกันภัยด้วย น่าจะเจรจาให้ถือกรมธรรม์เดียวคุ้มครองได้ทั้งอาเซียน เวลาเดินทางท่องเที่ยวหรือติดต่องานจะได้ไม่ต้องกังวล ควรหาหมอรักษาที่ไหนก็ได้ในอาเซียน เราน่าจะได้ประโยชน์เพราะโรงพยาบาลเราดีกว่าอีกหลายประเทศ
โดย : Narisara
เมื่อ : 17/9/2561 11:30:01

ถ้าอนุญาตให้ที่ปรึกษาการลงทุนสามารทำงานข้ามประเทศได้ก็จะเป็นการดีต่อการค้าและบริการ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาบุคลากรในด้านที่ปรึกษาการลงทุนให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น
โดย : Nuttakorn
เมื่อ : 17/9/2561 9:58:13

การโอนเงินในระหว่างประเทศอาเซียนทำได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงคิดค่าบริการถูกลงเหมือนการโอนเงินภายในประเทศ
โดย : Malida
เมื่อ : 16/9/2561 11:40:28

อยากให้การซื้อขายสินค้า การโอนเงินระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนทำได้ง่ายๆ เหมือนระบบพร้อมเพย์
โดย : Ganokrat
เมื่อ : 6/9/2561 19:29:15

อยากให้การโอนเงินระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนทำได้ง่ายๆเหมือนระบบพร้อมเพย์
โดย : manuswee
เมื่อ : 6/9/2561 11:22:15

อนุมัติ กฎหมายให้ทุกคนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง อนุมัติกฎหมายให้ทุกคนเป็นเจ้าของระบบการเงินถูกกฎหมายทุกแห่ง ทุกระบบ ทำแบบนี้ไม่มีใครทุจริต ไม่มีใครเป็นหนี้ ทุกคนมีเงินมีรายได้ใช้จ่าย รวยทุกคนครับ
โดย : นายเมฆิน ศิริโสม
เมื่อ : 4/9/2561 22:43:54

Leave message