สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท เนื่องในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

Page View : 97