สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Page View : 194