สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่าง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Working Group Meeting: AFCDM-WG) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Virtual Meeting) ณ ห้องประชุม 601 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

Page View : 152