สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมให้การต้อนรับ Mr. Jyri Järviaho เอกอัครราชทูตสาธารรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องงาช้าง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

Page View : 122