สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ สศค. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบบัญชี "กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม" ในวันสถาปานากรมสรรพสามิต ครบรอบ 88 ปี ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมสรรพสามิต

Page View : 95