สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบทุนใช้ในการ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงบประมาณปีที่ 61 ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 1 สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

Page View : 57