ตราสารหนี้ Floating Rate Bond คืออะไร
ตราสารหนี้ Floating Rate Bond คืออะไร

ตอบ   ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น/ลดลงตามอัตราดอกเบี้ยหรือดัชนีอ้างอิง ในกรณีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น (เช่นในปัจจุบัน) ผู้ถือตราสารหนี้ประเภท Floating Rate Bond ก็จะมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามภาวะดอกเบี้ยตลาด นอกจากนี้ ยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของราคาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย