สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
รายงานภาวะการคลังท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552 ในช่วงไตรมาสแรก (ต.ค. - ธ.ค. 2551)