ดุลบัญชีเดินสะพัดสามารถสะท้อนช่องว่างการออมและการลงทุนของประเทศได้อย่างไร
ดุลบัญชีเดินสะพัดสามารถสะท้อนช่องว่างการออมและการลงทุนของประเทศได้อย่างไร

ตอบ   ดุลบัญชีเดินสะพัดจะสะท้อนช่องว่างการออมและการลงทุนผ่านทางการออมและการลงทุนของภาคเอกชน (Private Saving and Private Investment)