ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA)
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA)

ตอบ   สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA) เป็นองค์กรในเครือธนาคารโลก ทำหน้าที่รับประกันความเสี่ยงที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ลงทุนไทยที่ไปลงทุนในประเทศที่เป็นสมาชิก MIGA การจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ลงทุนในโครงการที่ได้รับการรับประกันความเสี่ยง และยังได้รับบริการด้านข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศสมาชิกอื่นด้วย