ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการกี่ประเภท อะไรบ้าง
ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ   ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการรวม 21 ประเภท ได้แก่ 1. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2. เครื่องดื่ม 3. เครื่องใช้ไฟฟ้า 4. แก้วเลดคริสตัล 5. รถยนต์ 6. เรือยอชต์ (ยกเว้น) 7. น้ำหอมและหัวน้ำหอม 8. พรมขนสัตว์ 9. รถจักรยานยนต์ 10. แบตเตอรี่ 11. หินอ่อน (ยกเว้น) 12. สารทำลายชั้นโอโซน 13. ไนต์คลับและดิสโกเธค 14. สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด 15. สนามแข่งม้า 16. สลากกินแบ่ง (ยกเว้น) 17. สนามกอล์ฟ 18. กิจการโทรคมนาคม 19. สุรา 20. ยาสูบหรือยาเส้น 21. ไพ่