การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่

ตอบ   การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งต่อไป จะมีขึ้นที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2549