บทบาทของกระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเชียมีความสำคัญอย่างไร
บทบาทของกระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเชียมีความสำคัญอย่างไร

ตอบ   ธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคี ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2509 และเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2509 โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 31 ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารฯ มีวัตถุประสงค์หลักคือการมุ่งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก บรรเทาปัญหาความยากจน พัฒนาภาคสังคมและส่งเสริม ธรรมาภิบาล