ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างไร
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างไร

ตอบ   เศรษฐกิจในเดือนเมษายน ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี ทั้งในด้านการบริโภค การลงทุน และการส่งออก แม้ว่าการนำเข้าจะเร่งตัวขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบและการนำเข้าสินค้าทุนมาก การจ้างงานภาคเกษตรเริ่มฟื้นตัวสะท้อนว่าปัญหาภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย เสถียรภาพทั้งภายนอกและภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับมั่นคงมาก อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก