ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2548 ล่าสุดเป็นอย่างไร
ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2548 ล่าสุดเป็นอย่างไร

ตอบ   จากการแถลงข่าว ณ เดือนพฤษภาคม 2548 คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ 4.6-5.1 ต่อปี ปรับลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี และชะลอลงจากร้อยละ 6.1 ในปี 2547 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยประสบปัญหาหลายประการในช่วงไตรมาส 1 เช่น ภัยแล้ง ไข้หวัดนก Tsunami และการปิดซ่อมใหญ่ของ 3 อุตสาหกรรมหนัก อีกทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทั้งภายนอกและภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี