คำถาม 4. การใช้ Webboard เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือ ตั้งคำถามสำหรับวิทยากรในการเสวนาเวที สศค. (FPO Fo
คำถาม 4. การใช้ Webboard เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือ ตั้งคำถามสำหรับวิทยากรในการเสวนาเวที สศค. (FPO Forum) สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ   สามารถทำได้โดยการเข้าไปตั้งกระทู้ถามวิทยากรได้จากหน้าถ่ายทอดสดเวที สศค. (FPO Forum) ทางเมนูด้านขวามือบนของหน้าเว็บไซต์หลัก สศค. เลือกเว็บบอร์ดในเรื่องที่ดำเนินการสัมมนาอยู่ แล้วก็ตั้งคำถามถามวิทยากรได้เลย