คำถาม 3. ไม่สามารถดูข้อมูลระบบงาน EMIS ได้ เนื่องจากขึ้น Loading Java Applet Failed มีวิธีแก้ไขอย่าง
คำถาม 3. ไม่สามารถดูข้อมูลระบบงาน EMIS ได้ เนื่องจากขึ้น Loading Java Applet Failed มีวิธีแก้ไขอย่างไร

ตอบ   1.  ให้ไป download Java Virtual Machine (JVM)
       2.  ทำการ install JVM
       3.  เปิด Internet Explorer ขึ้นมา แล้วไปที่เมนู Tool > Internet Option > Advanced
       4.  ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกตรง Java (IBM) กับ JAVA (Sun)
       5.  เมื่อเปิดเว็บไซต์ EMIS ขึ้นมาจะมีให้ install owa633.cab ก็ให้กดปุ่ม Install ไป
       6.  เท่านี้ก็สามารถดูข้อมูลที่เป็นกราฟและตารางในเว็บไซต์นี้ได้