คำถาม 2. อยากทราบรายละเอียดของระบบงาน EMIS และวิธีการ Log in เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์
คำถาม 2. อยากทราบรายละเอียดของระบบงาน EMIS และวิธีการ Log in เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์

ตอบ   วิธีการ Log in เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ ทำได้โดยการคลิกลิงค์ EMIS ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าหลัก สศค. แล้ว Log in โดยใช้ Username : emis01 , Password : emis01