คำถาม 1. สามารถดู video clip ของ FPO Forum ที่ผ่านมาแล้วได้จากที่ไหน
คำถาม 1. สามารถดู video clip ของ FPO Forum ที่ผ่านมาแล้วได้จากที่ไหน

ตอบ   จากหน้าหลัก สศค. ไปที่เมนูซ้ายมือ เลือกแถลงข่าว สศค./ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ แล้วคลิกเลือกหัวข้อเรื่อง FPO Forum ที่ต้องการ คลิกที่ลิงค์ บันทึกเทปการเสวนาเวที ศสค.